#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Đây chắc hẳn là điều thú vị mà mình có được đó là cái cách mà mình mong muốn có được thứ mà người mẹ kế như này làm cho mình, với mình thì cuộc đời này chấc chẳng cần có ai nữa mà mình chỉ muốn có người mẹ như này mà thôi, và cái cách mà bà ấy làm chuyện ấy cho mình luôn luôn khiến cho mình hứng thứ đặc biệt là mình còn mong ước được làm điều ấy nhiều nhiều hơn nữa với người mẹ kế như này, nhưng mình vẫn sợ một điều rằng nhỡ người yêu mình mà nó biết chắc nó băm mình ra thành mấy mảnh ấy các bạn ạ, và câu chuyện đó là điều mà mình đã nghĩ đến ấy các bạn ạ

Diễn viên tham gia phim

N/A