#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Trộm vốn là một nghề sống trong sợ hãi, nếu bị chủ nhà đánh đập thì là tai nạn. Nếu bị công an tóm được thì ngang vơi dẵm phải cứt chó. Dinh đang trong tình trạng còn hơn thế nữa, nữ chủ nhà mà cậu đang đi ăn trộm đã bắt sống được cậu. Cô ta uy hiếp tên trộm trẻ, nếu không phục vụ cô ta thì cảnh sát sẽ ập đến ngay lập tức. Thế là Dinh đành phải nghe lời cô chủ nhà phồn thực ấy. Và đây chính là quyết định sai lầm nhất đời Dinh. Chỉ trong một đêm, Dinh đã bắn tinh trùng 3 lượt rồi, nhưng như thế vẫn chưa làm người đàn bà dâm đãng kia thỏa mãn…

Diễn viên tham gia phim

N/A