#Sever 1#Sever 2
Tên hàng xóm khốn nạn giở trò đồi bại lúc chồng vắng nhà

Tên hàng xóm khốn nạn giở trò đồi bại lúc chồng vắng nhà

Nội dung phim

Đang nằm nhà thì tự nhiên có tiếng chuông cửa vừa ra mởi cửa thì mình nhìn thấy đó là thằng hàng xóm khốn nạn của mình, mình đã cố tránh mặt nó rồi mà nó vẫn mạnh bạo vào hẳn nhà mình ấy các bạn ạ, đúng là nó ăn gan hùm mới có thể dám làm diều ấy đấy các bạn ạ, nhưng mình chẳng biết làm sao mà có thể đuổi nó được, mà mình nhìn mình cảm thấy sợ lắm luôn ấy chứ, không hiểu sao mà nó cứ đòi thèm chơi mình ấy chứ nhỉ, mình chắc cần phải có những biện pháp nào đó để đẩy nó ra xa mình mới được ấy ạ, nghĩ đến điều ấy cay quá đi mất các bạn ạ

Diễn viên tham gia phim

N/A