#Sever 1#Sever 2
Một ngày vất vả em thư ký vú to một mình tiếp tất cả các sếp

Một ngày vất vả em thư ký vú to một mình tiếp tất cả các sếp

Nội dung phim

Sự đóng góp của em thư ký là một phần rất lớn trong việc phát triển công ty được như ngày hôm nay với cái khả năng quan hệ rộng của em ấy đã rất nhiều đối tác và các sếp lớn từ những công ty hợp tác rất thành công mỹ mãn, nhưng đó là cả một quá trình cố gắng nỗ lực của em thư ký đã phải vất vả dùng cặp vú to làm mồi nhử rồi đem cái lồn múp của mình để trao đổi lấy lòng các sếp, có khi em ấy còn chiều các sếp hết mức khi các sếp muốn được chén tập thể em ấy cũng đồng ý một mình tiếp tất cả các sếp.

Diễn viên tham gia phim

N/A